15 listopada 2017

Oferta biura

Oferujemy usługi w zakresie:

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenia rejestrów vat (zakupu, sprzedaży)
 • rozliczenia z Urzędami Skarbowymi drogą elektroniczną
 • elektroniczna ewidencja i przesyłanie JPK ( jednolite pliki kontrolne)
 • rozliczenia z ZUS drogą elektroniczną
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych
 • gospodarki majątkiem trwałym (ewidencja środków trwałych, plany amortyzacyjne)
 • pomocy przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzania raportów dla klientów
 • sporządzania sprawozdań statystycznych dla celów GUS.

Obsługujemy także klientów nie posiadających stałych umów z biurem rachunkowym realizując zlecenia jednorazowe. Zajmujemy się również wyprowadzaniem zaległości podatkowych, kadrowo – placowych i innych na zlecenie klienta. Prowadzimy szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu księgowości i VAT. Tematyka i godziny zajęć do uzgodnienia.